ข้อมูลการท่องเที่ยว

 • ทะเลสาบตา้ยงิวน

  นั่งเรือยอชท์ชมทิวทัศน์ที่ต้ายิงวัน

  ที่อยู่: No.620,Nanping Rd., Donggang Township, Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C.)

  เบอร์โทร: 886-8-8750030

  นั่งเรือยอชท์ชมทิวทัศน์เผิงฝู๋

  ที่อยู่: No.50, Dapeng 5th Rd., Donggang, Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C.)

  เบอร์โทร: 886-8-8355999

  ศูนย์การท่องเที่ยวนานาชาติต้าเผิงวัน

  ที่อยู่: No.1, Sec.2, Pengwan Blvd., Donggang Township,Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C)

  เบอร์โทร: 886-8-8339111

  หมายเหตุ: ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงจึงหยุดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

  ทะเลสาบต้ายิงวันเหยินเผิน

  ที่อยู่: No.1000-1, Zhongshan Rd., Linbian Township, Pingtung Country 927, Taiwan (R.O.C)

  เบอร์โทร: 886-8-8322777

 • กภู้ ยั ฉุกเฉน

  โทรศัพท์ไปที่สถานีตำรวจ
  110
  รถพยาบาล
  119
  เขตรัฐบาลผิงตง
  886-8-7320415
  ศาลากลางตงกั่ง
  886-8-8324131
  สถานีตำรวจตงปิง
  886-8-8322603
  สมาคมชาวประมงตงกั่ง
  886-8-8323121
  สถานีตำรวจท้องถิ่นตงกั่ง
  886-8-8338183
  โรงพยาบาลอันไท่
  886-8-8329966
  โรงพยาบาลฟู่ยิง
  886-8-8323146
 • ต้าเผิงวัน

  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ต้ายิงวัน

  ที่อยู่: No.169, Dapeng Rd., Donggang Township, Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C)

  เบอร์โทร: 886-8-8321203

  ศูนย์บริการจักยานหวงวัน

  ที่อยู่: No.1, sec.2, Pengwan Blvd., Donggang Township, Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C)

  เบอร์โทร: 886-8-8335230

  ศูนย์การท่องเที่ยวนานาชาติต้าเผิงวัน

  ที่อยู่: No.1, sec.2, Pengwan Blvd., Donggang Township, Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C)

  เบอร์โทร: 886-8-8339111

  พื้นที่นันทนาการชิงเจิวปิงไห่

  ที่อยู่: No.631, Nanping Rd., Donggang Township, Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C)

  เบอร์โทร: 886-8-8757626

  ตงหลงกง

  ที่อยู่: No.21-1, Donglong St., Donggang Township, Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C)

  เบอร์โทร: 886-8-8322374

  ศูนย์แสดงนิทรรศการตงกั่งยู๋

  ที่อยู่: No.53, Xinsheng 1st Rd., Donggang Township, Pingtung Country 928, Taiwan (R.O.C)

  เบอร์โทร: 886-8-8330550

  เซี่ยวเหลียวเฉียว

  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เหลียวเฉียว

  ที่อยู่: No.20-1, Minzu Rd., Liuqiu Township, Pingtung County 929, Taiwan (R.O.C.)

  เบอร์โทร: 886-8-8614615

  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เหลียวเฉียว

  ที่อยู่: No.262, Zhongshan Rd., Liuqiu Township, Pingtung County 929, Taiwan (R.O.C.)

  เบอร์โทร: 886-8-8612231

  จุดประจำการเหลียวเฉียว

  ที่อยู่: No.51, Zhongshan Rd., Liuqiu Township, Pingtung County 929, Taiwan (R.O.C.)

  เบอร์โทร: 886-8-8612513

  สำนักงานเขตเหลียวเฉียว

  ที่อยู่: No.12, Xingzheng Rd., Liuqiu Township, Pingtung County 929, Taiwan (R.O.C.)

  เบอร์โทร: 886-8-8612501