ข้อมูลการจราจร

 • วิธีทางไปต้าเผิงวัน

  การขนส่งสาธารณะ

  1. TRA:สถานีรถไฟเกาสง → เปลี่ยนเป็นรถโดยสาร(ไปเคิงติง)

  2. รถไฟความเร็วสูง: รถไฟความเร็วสูงสถานีจว๋อยิ๋งทางออกหมายเลข2 - เปลี่ยนเป็นสายเคิ่นติง

  3. สนามบิน: สนาบินซ่าวกั่งเปลี่ยนเป็นสายเคิ่นติงสาย9117(ใกล้ ทางออก MRT หมายเลข6) - ตงกั่ง - (ท่าเรือพิงตงตงกั่ง)/สถานีต้ายิงวัน

  4. รถบัส: สถานีรถไฟเกาสงบริการตลอด24ชั่วโมง ไปสนามบินสาวกั่ง หลิงหยวน ตงกั่ง ต้ายิงวัน หลิงเปียน ฟังเหลียว ฟงกั่ง เชอเฉิน เหินชวน หนานวัน เคิ่งติง ถึงเอ๋อหลวนปี๋

  ขับรถไปเอง

  1. ถนนกว๋อเต้า - ถนนทางลัด - ต้ายิงวัน

  2. นักท่องเที่ยวฝั่งตะวันออกไปฟงกั่ง - สถานีที่1ไปฟังเหลียว - เปลี่ยนเส้นไปที่เส้นสาย17

 • วิธีทางไปเสี่ยวเหลียวเฉียว

  ท่าเรือเหลียวชิว สถานที่นั่งเรือ

  จุดบริการผู้โดยสารสารตงเหลียว: No.1, Chaolong Rd., Donggang Township, Pingtung County, Taiwan (R.O.C.)

  สายตงเหลียวเรือไท่ฟู้: No.43, Chaolong Rd., Donggang Township, Pingtung County, Taiwan (R.O.C.)

  ตารางเวลาของเรือเหลียวเฉียว

  สายตงเหลียว(เรือสาธารณะ) - ท่าเรือประมงต้าฝู

  ตงกั่ง→เซี่ยวเหลียวเฉียว

  08:00、11:00、16:30、18:45

  เซี่ยวเหลียวเฉียว → ตงกั่ง

  07:00、09:30、15:00、18:00

  สายตงเหลียว(เรือส่วนตัว) - ท่าเรือท่องเที่ยวไป๋ซา

  ตงกั่ง→เซี่ยวเหลียวเฉียว
  จุดบริการผู้โดยสารสารตงเหลียว สายตงเหลียวเรือไท่ฟู้
  07:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 07:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  08:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 09:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  09:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 10:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  10:10 (จีต้งหังปัง) 12:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  10:45 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 13:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  11:45 (จีต้งหังปัง) 15:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  12:36 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 17:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  14:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 17:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  15:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  17:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  เซี่ยวเหลียวเฉียว → ตงกั่ง
  จุดบริการผู้โดยสารสารตงเหลียว สายตงเหลียวเรือไท่ฟู้
  07:40 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 08:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  09:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 10:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  10:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 11:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  12:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 13:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  13:00 (จีต้งหังปัง) 14:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  14:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 16:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  15:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่) 17:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  16:00 (จีต้งหังปัง)
  17:00 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)
  17:30 (เที่ยวบินประจำเที่ยวบินคงที่)

  หมายเหตุ

  1. เที่ยวบินที่กล่าวมาข้างต้น ในวันหยุดหรือในฤดูการต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินการทำงาน
  2. เที่ยวบินอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล พายุอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรไปยืนยันก่อน
  เรือสาธารณะ (สถานีตงกั่ง)

  886-8-8337493、886-8-8327960

  เรือสาธารณะ (สถานีเหลียวเฉียว)

  886-8-8611825、886-8-8613048

  เรือส่วนตัว - จุดบริการผู้โดยสารสารตงเหลียว (สถานีตงกั่ง)

  886-8-8325806

  เรือส่วนตัว - จุดบริการผู้โดยสารสารตงเหลียว (สถานีเหลียวเฉียว)

  886-8-8612382

  เรือส่วนตัว - สายตงเหลียวเรือไท่ฟู้ (สถานีตงกั่ง)

  886-8-8339659

  เรือส่วนตัว - สายตงเหลียวเรือไท่ฟู้ (สถานีเหลียวเฉียว)

  886-8-8613995